• Utrecht 22 april,

  Na de wedstrijd tussen VV Buitenpost en DHSC is er een onenigheid uitgebroken tussen een speler van DHSC en en een deel van de toeschouwers van Buitenpost die het veld hadden betreden. 

  Hierbij heeft de betreffende speler van DHSC zichzelf fysiek verdedigt nadat hij een klap had ontvangen van een toeschouwer van Buitenpost.

  Als DHSC keuren wij elke vorm van geweld binnen en buiten de lijnen ten zeerste af. 

  In navolging van onze geldende protocollen zullen wij dan ook zelf intern onderzoek doen naar de gang van zaken en op basis hiervan - waar nodig- passende maatregelen nemen. 

  Wij zijn het bestuur van VV Buitenpost zeer dankbaar voor de constructatieve medewerking. 

  Harry Lulofs

  Voorzitter DHSC