• Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 12 maart 2024 Aanvang 19:30 uur Kantine DHSC

  22 feb 2024 Beheerder
 •                                             

   

                                                        Uitnodiging en agenda 

   

                                                   Algemene Ledenvergadering vv DHSC

   

          Datum:          12 maart 2024

          Aanvang:       19.30 uur

          Locatie:          Kantine vv DHSC

         

          Beste DHSC’er,

          12 maart as. zal er een Algemene Ledenvergadering  worden gehouden.  

          Je bent van harte welkom om deze vergadering  bij te wonen. 

          De agenda ziet er als volgt uit:

         1.    Opening en mededelingen                                                          

         2.    Goedkeuring notulen vorige ALV .

         3.    Financieel verslag  seizoen 2022 – 2023 en seizoen 2023 -2024

         4.    Verkiezing bestuur

         5.    Verkiezing Kascontrolecommissie

         6.    Rondvraag

         7.    Sluiting