• Shirtsponsor Eye Watch Security heeft het bedrag dat DHSC schuldig was aan de KNVB betaald omdat Eye Watch Security niemand "buitenspel" wil zetten.

    Eye Watch Security, namens DHSC bedankt voor de medewerking.