Vertrouwenspersoon

 

Heb je vragen, problemen of klachten waar je nergens mee terecht kunt en weet je niet wat je er mee aan moet? Wordt je gepest of heb je te maken met ongewenst gedrag? Neem dan contact op met onze vertrouwenspersoon, Bregje Souisa. Zij zal vertrouwelijk met je praten.

Stuur een e-mail met je telefoonnummer naar: souisa@zonnet.nl en zij zal telefonisch of via de mail contact met je opnemen. Hieronder tref je het reglement aan op basis waarvan de vertrouwenspersoon werkt.

Reglement Vertrouwenspersoon

Het bestuur van de Voetbalvereniging DHSC (hierna te noemen: de vereniging) wijst minimaal één persoon aan die de functie van Vertrouwenspersoon voor de vereniging zal vervullen.

Deze Vertrouwenspersoon vervult zijn/haar taak op basis van de volgende regels:

1. Taken vertrouwenspersoon
2. Ongewenst gedrag
3. Vertrouwelijkheid
4. Profiel vertrouwenspersoon

Taken vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:
Eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag door overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging; Aanspreekpunt voor (bestuurs)leden, donateurs, ouders, vrijwilligers en werknemers van de vereniging voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag; Begeleiding van de melder van ongewenst gedrag in het verdere verloop van de melding; Bemiddeling naar aanleiding van de melding; Beantwoording van vragen en verwijzing naar hulpinstanties;
(anonieme) registratie van meldingen en jaarlijkse (anonieme) rapportage aan het bestuur van de vereniging; Gevraagd en ongevraagd geven van adviezen en aanbevelingen aan het bestuur van de vereniging ter voorkoming van ongewenst gedrag;

Ongewenst gedrag

Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:

 • seksuele intimidatie
 • agressie en geweld
 • pesten
 • discriminatie
 • interne criminaliteit

Ook zorgen over het welzijn van jeugdleden (bijvoorbeeld over de thuissituatie) kunnen aan de vertrouwenspersoon worden gemeld.

Vertrouwelijkheid

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat hier alleen met derden over gesproken wordt met toestemming van de melder. Wanneer er sprake is van (verdenking) van misdrijven zal de vertrouwenspersoon ook zonder toestemming van de melder de politie of een andere geëigende instantie inschakelen zonder daarbij melding te maken van de naam van de melder.

Profiel vertrouwenspersoon

De Vertrouwenspersoon:

 • is geen lid van het bestuur van de vereniging;
 • beschikt over een uitstekende luistervaardigheid, over een goede gesprekstechniek en over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • beschikt over zelfreflecterend vermogen en heeft een onafhankelijke en kritische opstelling;
 • gaat zeer vertrouwelijk om met informatie;
 • beschikt over aantoonbare deskundigheid;
 • heeft kennis van en begrip voor mensen met een eigen sociale en culturele achtergrond;
 • heeft kennis van de juridische aspecten rond ongewenst gedrag;
 • heeft kennis van de sociale kaart;
 • is bereid de nodige (na-)scholing te volgen.