Ledenadministratie

 

Factuur betalen?

Gelieve het bedrag over te maken op rekeningnummer: NL77 INGB 0000 5154 50 t.n.v. v.v. D.H.S.C. o.v.v. “naam lid”.

Vragen?

Mail naar penningmeester@vvdhsc.nl.