• De notulen van de 12 maart jl. gehouden ALV is bij het DHSC bestuur ter inzage beschikbaar.