Wat zal u de komende tijd merken van het beleidsplan, de veranderingen en de koers die wij als voetbalclub zijn ingeslagen?

Voor de jeugd is er de technisch commissie opgesteld die het technisch beleid voor de jeugd coördineert, begeleidt en evalueert. De technische commissie bestaat uit Maarten Lambo en Robertus van Rijnsoever. Het technisch jeugdvoetbalbeleidsplan zal na enkele jaren zichtbare resultaten opleveren. Denk dan aan resultaten zoals: spelen op een hoger niveau, meer leden en positiever imago. Verandering en verbetering kost tijd en kleine stapjes.

Daarom hebben wij voor het aankomend seizoen de belangrijkste veranderingen en stapjes voor u op één rij gezet.

De belangrijkste verandering voor seizoen 20/21 op een rij:

  • Alle trainers voor de bovenbouw teams zijn of worden opgeleid als trainers coach.
  • De trainers van de club krijgen doelgericht ondersteuning bij het voorbereiden, opzetten en uitvoeren van de trainingen.
  • Met alle trainers wordt er om de 6 weken het team, de trainingen en de ontwikkelingen besproken.
  • Voor elk team zijn de juiste, goede en voldoende materialen beschikbaar.
  • De groei en voetbalontwikkelingen worden per kind bijgehouden.
  • Alle kinderen worden ingedeeld in een team uit hetzelfde geboorte jaar.
  • De club communiceert transparanter over de veranderingen en de voetbalkaders. Hierbij houdt de club vast aan de koers die is uitgezet in het beleidsplan om zo het belang van de leden en de club te waarborgen.

De jeugd is binnen de vereniging de belangrijkste pijler. DHSC stelt zichzelf daarom ook ten doel om de uitstraling en ambitie te hebben dat de jeugd zich kan ontwikkelen en wil komen en blijven voetballen. Met de duidelijke kaders, veranderingen en verbeteringen die het technisch jeugdvoetbalbeleidsplan doorvoert belooft het de club een mooie toekomst.

DHSC is een voetbalclub waar ieder lid zijn of haar eigen ambitieniveau mag hebben en waar het uitgangspunt is dat alle leden met plezier zich kan ontwikkelen en op het voor hun hoogst haalbare niveau kan voetballen. Wij zijn een voetbalclub waar plezier, individuele ontwikkeling en verbondenheid vooropstaat. Samen zorgen wij voor een goede sfeer en betrokkenheid in alle geledingen.

Wilt u in grote lijnen weten wat er in het technisch jeugdvoetbalbeleidsplan staat. Download dan het volledige bestand hieronder.

Beleid 2020-2025

Ga terug