Helaas moeten wij mededelen dat Hendrik Wentink is overleden op 10 september 2019 jl.. Vele kennen Hendrik als pachter van de kantine DOS. Wij wensen zijn familie en overige nabestaanden veel sterkte toe met dit verlies.

Namens zijn kinderen Billy en Henkie willen wij doorgeven dat het een openbare begrafenis is, dus mocht u naar de plechtigheid willen bent u van harte welkom.

Ga terug