Helaas moeten wij mededelen dat Giel Gijsen is overleden vandaag op 2 februari jl.. Vele kennen Giel van Stichtse Boys en als jeugdvoorzitter van DHSC in de tijd van 2014-2017. Wij wensen zijn familie en overige nabestaanden veel sterkte toe met dit verlies.

 

 

 

.

Ga terug