Op donderdag 23 mei j.l hebben wij het jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden. Tijdens deze vergadering hebben wij gesproken over onze jaarlijkse contributie. Vanwege de stijgende kosten zijn wij dan ook genoodzaakt om onze contributie te verhogen. Voor het seizoen 2019/2020 zullen de kosten voor de leden als volgt zijn.

Contributie2021-2022
Kabouters€ 75,00
Pupillen€ 175,00
Junioren€ 205,00
Senioren€ 250,00
35+ Competitie€ 100,00
Ga terug