Beste jeugdspelers en ouders,

Het is alweer eind voetbalseizoen 19/20 de coronamaatregelen versoepelen en de voorbereidingen voor seizoen 20/21 worden afgerond. Bij deze voorbereidingen horen de teamsamenstelling en bezettingen van de trainers van het volgend seizoen.

De impact van de coronamaatregelen en ons nieuw technisch jeugdvoetbalbeleidsplan hebben invloed op de teamsamenstellingen van het volgend seizoen. De belangrijkste verandering en waardes uit ons jeugdvoetbalbeleidsplan zijn: alle kinderen worden ingedeeld in hun geboorte jaar en de ontwikkelingen, plezier en gelijke kansen staan voorop. Wij hebben rekening gehouden met het jeugd voetbalbeleidsplan en dat de kinderen de afgelopen maanden minder hebben kunnen voetballen. Daarom is er gekozen voor een andere aanpak van de teamsamenstellingen.

Omdat de technische commissie vanwege de coronamaatregelen ook nog niet alle kinderen hebben zien voetballen. Willen wij, samen met de trainers, de beginperiode tot en met september gebruiken om te komen tot de definitieve teamsamenstelling van de onderbouw elftallen o8, o9, o10 , o11 en o12 (voor zover nodig). Op deze manier geven wij de jeugdspelers na een periode allemaal de eerlijke en gelijke kans om op te vallen en creëren wij een voetbal leeromgeving die voor iedereen gelijk is. Wij willen immers dat alle jeugdteams de zelfde ontwikkelingsmogelijkheden krijgen, zich gelijkwaardig kunnen voelen ten opzichte van elkaar en op het niveau van hun eigen vaardigheden kunnen voetballen.

Voldoende spelers, een trainer en een leider zijn wel de noodzakelijke voorwaarden voor een team om aan het nieuwe seizoen te beginnen in september. Sommige lichtingen zijn onderhevig geweest aan opzeggingen van spelers en/of trainers en leiders, waardoor herindeling van teams noodzakelijk was om het nieuwe seizoen op te starten en de teams in te schrijven bij de KNVB. Gezien het bovenstaande wordt in overleg met de technische commissie, trainers en leiders bij teams waar dit nog speelt op dit moment nog samengesteld en zo snel mogelijk bekend gemaakt via een update van deze voorlopige teamsamenstelling.

Wat betekent dit nu precies:
– Alle teams van de elftallen o8, o9, o10, o11 en o12 trainen in hun leeftijdscategorie de eerste weken samen en tegelijk en in september worden de definitieve team indelingen bekend gemaakt. In grote lijnen is bij ons de indeling wel bekend alleen wij willen de juiste passende teams creëren.
– Volledig samengestelde teams zijn klaar voor de aftrap.
– Teams met een overschot of tekort aan spelers of waar nog geen trainer voor is wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt door middel van een update aan deze voorlopige teamsamenstelling.

Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor sommige anders aanvoelt (het team waarmee je vorig seizoen bent geëindigd wordt niet automatisch het nieuwe team van het volgend seizoen), maar uiteindelijk lijkt ons dit de meeste passende oplossing voor het volgende seizoen. Daarom vragen we jullie ook om jullie begrip hiervoor. Als er toch vragen zijn dan kunt u ze geruststellen.

Wanneer er een ouder zich wil inzetten als trainer binnen DHSC dan horen wij dat als Technische Commissie graag. Zij die daarin zijn geïnteresseerd kunnen zich aanmelden d.m.v. een e-mail te sturen naar jeugd@vvdhsc.nl

Met sportieve groeten,

De Technische commissie

Ga terug