Uitschrijven? Uiterlijk 15 juni van het lopende jaar. 

Wil je volgend seizoen niet meer voetballen bij DHSC, zeg dan tijdig je lidmaatschap op om te voorkomen dat je nog contributie moet betalen.

  • Opzegging via teamleider of trainer wordt niet behandeld door de ledenadministratie.
  • Zonder tijdige opzegging, wordt je lidmaatschap automatisch met een seizoen verlengd.
  • Uitschrijven is alleen mogelijk als alle financiële verplichtingen bij DHSC (contributie, boetes) zijn voldaan.