• Omdat het huidige bestuur op dit moment nog in gesprek is met diverse bestuurs-kandidaten en externe partijen is besloten de Buitengewone Algemene Ledenvergadering te verplaatsen naar 6 juni as.

    (Aanvang: 19.30 uur kantine DHSC)

    Deze vergadering is alléén voor DHSC leden toegankelijk. 

    DHSC leden worden vriendelijk verzocht deze vergadering bij te wonen.